Tüm yakın gelecek felaket senaryolarının aksine dünya şüphesiz ki, “yaşayan ölülerin istilası” ile son bulacak.

Pencerelere tahta çakmanın yetersiz kaldığı o kaçınılmaz son geldiğinde hayatta kalanlar başarılı bir şekilde izole olmayı başaran azınlıklar olacak. Peki insan ırkını kim kurtaracak? Tabii ki tasarımcılar...

2011 Zombi Sığınağı Yarışması (2011 Zombie Safe-House Competition, ZSHC) ekibi, güçlü bir öngörüyle, tüm tasarımcıları olası bir zombi istilasına karşı hazırlıklı olma bilinci altında topladı. Yarışma programı dahilinde değinilmesi istenen konular şöyleydi: best replica watches

1. Sığınağın insan kapasitesi
2. Güç kaynağı, su ve atık problemlerine olası çözümler
3. Maksimum barınma süresi
4. Sığınağa güvenli ulaşım
5. Zombilerin içeri sızmasının önlenmesi
6. Zombilerin sığınağa sızması durumunda olası kaçış planı

İhtiyaç programının günümüz sığınak gereksinimleriyle örtüşmesi, yarışma konusunun bugüne uyarlanabilirliği ile ilgili şüphe bırakmıyor. Geriye tek bir soru kalıyor. Kazanan proje teknik açıdan uygulanabilir mi? Uygulanabilir. “v.MSHD” şu an satışta!

Tasarımcılar Zombilere Karşı
Tasarımcılar Zombilere Karşı
Kazanan projenin paftası

Diğer katılımcıların tasarımları için:
http://zombiesafehouse.wordpress.com/

Başak Bakkaloğlu
Kasım 2011 - NtsMag replica watches